+47 45 8888 05 post@rivemannen.no

Retningslinjer for Personvern

Personvern er svært viktig for soppelhenting.no og vi tilstreber derfor høy beskyttelse av personopplysninger på våre nettsider og tilhørende nettjenester. Beskyttelsen gjennomføres over alt vi der vi har faktisk mulighet. Vi gjør i denne sammenheng oppmerksom på at soppelhenting.no ikke kan garantere sikker overførsel av personlig informasjon til eller fra deg som bruker via Internett.

Ved bruk av våre nettsider og tilhørende nettjenester samtykker og aksepterer du at vi samler inn og bruker personopplysninger slik som beskrevet nedenfor. Nedenfor beskrives de forskjellige typer informasjon som lagres og behandles på soppelhenting.no’s nettsider og tilhørende nettjenester.

Personopplysninger

soppelavfall.no samler kun inn personopplysninger som navn, adresse, telefonnummer og e-mail etter at uttrykkelig og frivillig samtykke, basert på informasjon du får her på nettstedet, er sendt til oss gjennom våre nettsider fra deg som registreres.

Formålet med innsamling av opplysninger, både personopplysninger og annen informasjon, er at soppelhenting.no eller samarbeidspartnere, kan bruke informasjonen du gir oss, til å forbedre innholdet og tjenestene på våre nettsider. Dette inkluderer oppdatering av materiell på nettsidene, gi deg melding om nye soppelhenting.no tjenester, gi deg nye muligheter til å være i dialog med nettsidene, sende deg informasjon du har spurt etter og få råd fra deg om hvordan vi kan utvikle nettstedet. Andre forbedringer kan tenkes.

I den grad du sender opplysninger som identifiserer deg, dvs personopplysninger, samtykker du til at informasjonen anvendes som nevnt over. Dette gjelder med mindre annet fremgår. Ditt samtykke innebærer at soppelhenting.no skal ha rettigheter til å bruke og lagre denne informasjonen på sine interne systemer, uavhengig av hvordan disse teknisk er satt opp. Dette betyr at du samtykker til at personopplysninger kan overføres over landegrenser i den grad soppelhenting.no finner dette nødvendig. I den grad soppelhenting.no benytter tekniske løsninger i utlandet vil opplysningene fortsatt være i soppelhenting.no’s besittelse og ditt samtykke involverer ikke at dine personopplysninger kan overføres til utenforstående, med unntak av soppelhenting.no’s samarbeidspartnere.

Ifølge personopplysningsloven har du rett til å be soppelhenting.no om innsyn i alle data som gjelder deg og å få rettet opp alle data som måtte være feil. Du har også rett til å få slettet personopplysninger som gjelder deg.

Bruk av IP-adresser

En Internettprotokoll-adresse eller IP-adresse er en tallrekke som automatisk tildeles din datamaskin når du logger deg på Internett, på din organisasjons lokale nettverk LAN) eller på større nettverk (WAN). Når du går online på Internett identifiserer Internettet automatisk datamaskinen din gjennom den IP-adressen som maskinen din har fått tildelt. Du kan sammenligne det med et midlertidig telefonnummer.

I den grad en IP-adresse kan sies å være en personopplysning, samtykker du til at soppelhenting.no kan samle inn IP-adresser. Formålet med denne behandlingen vil være for bruk til system-administrasjon og for å revidere bruken av våre nettsider. Vi vil vanligvis ikke koble IP-adresse til en brukers personopplysninger. Dette betyr at hver bruker-sesjon vil bli registrert, men brukeren vil forbli anonym for oss. Bruk av IP-adresse for å identifisere en bruker benyttes eventuelt dersom en bruker oppfører seg utilbørlig slik at det er nødvendig å kjenne identiteten til brukeren for å beskytte nettstedet, tjenesten der og de andre brukerne av nettstedet.

Opplysninger som ikke identifiserer en person

soppelhenting.no vil også samle inn informasjon som ikke er knyttet til en person. Dette vil ikke være personopplysninger. Formålet med denne innsamlingen vil være for å få statistiske data om totalt antall besøkende på våre nettsider, antall besøkende per side på våre nettsider og domenenavnet på besøkerens nettleverandør.

Vi bruker denne informasjonen, for å forstå hvordan våre besøkende bruker våre nettsider slik at vi kan forbedre dem. Det kan også være at vi deler denne informasjonen med andre selskap i soppelhenting.no.

Ingen personopplysninger avdekkes i denne prosessen.

Linker til andre nettsteder

På soppelhenting.no nettsider vil du som en tjeneste finne linker til andre soppelhenting.no nettsider og tredjeparts nettsider. De retningslinjene for personvern som du nå leser vil ikke gjelde for andres nettsider. soppelhenting.no har ikke ansvar for retningslinjer for personvern som finner på nettsider til tredjeparter som det linkes fra soppelhenting.no’s nettsider. Vi anbefaler deg at du alltid sjekker retningslinjer for personvern for enhver nettside du måtte besøke.

Cookies / informasjonskapsler

Såkalte “cookies” eller “informasjonskapsler” er små tekstfiler som legges i nettleseren på brukernes datamaskiner og som gir oss informasjon om hvor ofte noen besøker oss og hva de gjør når de besøker våre sider. “Cookies” inneholder ikke i seg selv personopplysninger, men hvis du gir oss personopplysninger, for eksempel ved å registrere deg på nettstedet, kan innholdet i en “cookie” knyttes til deg som person. Dermed kan i visse tilfeller en “cookie” inneholde personopplysninger.

Ved bruk av disse nettsider og tilhørende tjenester samtykker du til at soppelhenting.no kan plassere en “cookie” i nettleseren på din datamaskin. Formålet med bruk av “cookies” er å forbedre innholdet og tjenestene på våre sider, ved å spesialtilpasse innholdet og tjenestene til dine individuelle behov.

Sikkerhet

soppelavfall.no har sikre datanettverk beskyttet av brannmurer som er standard innen industrien og som er beskyttet med passord. soppelavfall.no har sikkerhetssystemer for å forhindre tap, misbruk eller endring av brukerdata lagret i våre systemer.

Med unntak av avsnittet under er det bare autoriserte ansatte som har tilgang til informasjonen du gir oss. Strenge regler pålegges soppelhenting.no’s ansatte som har tilgang til databaser som lagrer personopplysninger eller til servere der våre nettsider er lagret.

Vi kan ikke garantere at tap, misbruk eller endring av data ikke vil skje, men vi gjør alt vi kan for å forhindre at slike hendelser skal forekomme. I denne hensikt har soppelhenting.no utarbeidet en sikkerhetsmanual som setter fokus på slike problemer gjennom risikoanalyse.

Dele personopplysninger med tredjeparter

soppelavfall.no vil ikke i noe tilfelle selge eller leie ut personopplysninger til utenforstående.

Vi gjør deg likevel oppmerksom på at i spesielle tilfeller kan det være at vi oppgir personopplysninger til utenforstående:

Situasjoner der utvalgt tredjepart gjennom sine nettsteder tilbyr soppelavfall.no støttetjenester. Disse kan i enkelte tilfeller få tilgang til opplysninger om deg for å kunne yte slik service til soppelhenting.no. Alle selskaper som yter slik service til soppelhenting.no må oppfylle strenge krav til databeskyttelse.

Det kan oppstå tilfeller der vi mener det er nødvendig å oppgi personopplysninger for å identifisere, kontakte eller sette i gang juridiske tiltak mot personer som kan tenkes å skade deg eller på annet vis omgå soppelhenting.no’s rettigheter, eiendom eller drift, skade brukere av dette nettområdet eller andre som kan bli skadelidende ved slike aktiviteter.

Når vi mener loven krever det, eller som svar på forespørsler fra lovgivende myndigheter i forbindelse med etterforskning av kriminelle. Vi kan også oppgi personopplysninger på forespørsel fra sivile eller administrative myndigheter i forbindelse med en pågående sivil sak eller administrativ etterforskning.

Ditt ansvar når du sender personlige og helserelaterte opplysninger

I samsvar med soppelhenting.no i Norge og disse retningslinjer for personvern ligger denne nettsiden, og databasen med opplysninger du eventuelt sender inn, lagret i USA hos soppelhenting.no’s utvalgte leverandør. Ved å sende inn personlige og/eller helserelaterte opplysninger gjennom denne nettsiden samtykker du til at opplysningene lagres i USA.

Du samtykker videre til at soppelhenting.no kan, i full diskresjon, bruke informasjon om deg i situasjoner det er henvist til i disse retningslinjene om personvern.

Kontakt oss gjerne

Du har som nevnt rett til å be om en kopi av den informasjonen vi har lagret om deg. Du kan også når som helst kontakte oss og tilbakekalle ditt samtykke i at vi bruker informasjon om deg i de situasjoner som er beskrevet i disse retningslinjene.

Videre informasjon om personvern kan du får ved å kontakte Datatilsynet.

Endringer

Enhver endring i disse retningslinjene for personopplysninger vil umiddelbart bli kommunisert på denne siden og pr. epost til registrerte brukere.

Oslo, 31.05.2020