+47 45 8888 05 post@rivemannen.no

 Fordeler …

·  Rivemannen foretar komplett riving av bygninger fra vanlig bolighus til større bygningsmasser inkludert opprensking i grunnen. All riving blir utført som miljøvennlig, selektiv riving med prioritering av miljø og gjenbruk.

I forbindelse med riving eller rehabilitering av bygg trer ofte krav om miljøsaneringsbeskrivelse inn. Miljøsaneringsbeskrivelsen sikrer at eventuelt farlig avfall blir håndtert forsvarlig og verner helse og miljø fra å komme i kontakt med skadelige stoffer.

Vi anser også oss selv som et ansvarlig medlem av samfunnet, gjennom å gi råd som sikrer langsiktige miljømessige og økonomisk optimale løsninger for kunden.

Vi sørger for profesjonalitet, kvalitet og nøyaktighet i vårt arbeid. Vi har medarbeidere med lang og allsidig erfaring innenfor en rekke ulike oppdrag. Ønsker du befaring? Ta kontakt med oss, og vi gir deg et uforpliktende tilbud på jobben du ønsker utført!


Rivemannen.no har løsninger hvor det er regnet inn håndtering av forskjellige blandinger.

Ring inn din bestilling på 45888805; eller send en forespørsel her og vi kontakter deg.